تماس با ما

راه های ارتباطی با باشگاه ماهان

۰۹۱۷۹۳۶۰۱۵۷

۰۹۱۷۹۳۶۰۱۵۷

@

@

hamed۰۱۵۷@yahoo.com

hamed۰۱۵۷@yahoo.com

۰۹۳۷۷۹۴۱۹۸۳-۰۹۱۷۹۳۶۰۱۵۷

۰۹۳۷۷۹۴۱۹۸۳-۰۹۱۷۹۳۶۰۱۵۷

کیلومتر ۲۹جاده شیراز - خان زنیان، روستای دهنو قلندری

کیلومتر ۲۹جاده شیراز - خان زنیان، روستای دهنو قلندری


۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به صورت نمونه
لطفا متن درخواست را به صورت خلاصه تایپ کنید
لطفا متن در خواست خودمبنی در گشت طبیعتگردی را به صورت خلاصه تایپ نمایید
جهت بیمه ورزشی و عضویت الزامی می باشد
شماره کد ملی ۱۰ رقمی جهت انجام بیمه ورزشی و عضویت الزامی است
حداکثر وزن قابل قبول جهت شرکت در کلاس های آموزش سوارکاری ۸۵ کیلوگرم میباشد
لطفا به صورت مختصر نوع همکاری خود به صورت پاره وقت یا تمام وقت و سابقه کار راتایپ کنید