advertise

تماس با ما

راه های ارتباطی با باشگاه ماهان

۰۹۳۷۷۹۴۱۹۸۳ | ۰۹۱۷۹۳۶۰۱۵۷ | ۰۷۱۳۸۶۱۰۸۱۲

۰۹۳۷۷۹۴۱۹۸۳ | ۰۹۱۷۹۳۶۰۱۵۷ | ۰۷۱۳۸۶۱۰۸۱۲

@

@

hamed۰۱۵۷@yahoo.com

hamed۰۱۵۷@yahoo.com

۰۹۳۷۷۹۴۱۹۸۳-۰۹۱۷۹۳۶۰۱۵۷  ۰۷۱۳۸۶۱۰۸۱۲

۰۹۳۷۷۹۴۱۹۸۳-۰۹۱۷۹۳۶۰۱۵۷   ۰۷۱۳۸۶۱۰۸۱۲

کیلومتر ۲۹جاده شیراز - خان زنیان، روستای دهنو قلندری

کیلومتر ۲۹جاده شیراز - خان زنیان، روستای دهنو قلندری

ثبت نام


فرم زیر را تکمیل نمایید.
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به صورت نمونه
لطفا متن درخواست را به صورت خلاصه با ذکر نوع دوره آموزشی تایپ کنید
لطفا متن در خواست خودمبنی در گشت طبیعتگردی را به صورت خلاصه تایپ نمایید
جهت بیمه ورزشی و عضویت الزامی می باشد
شماره کد ملی ۱۰ رقمی جهت انجام بیمه ورزشی و عضویت الزامی است
نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.